นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท แทคติวา จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง และมุ่งเน้นการบริการลูกค้าอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกไว้วางใจและเชื่อถือในบริษัทของเรา จึงขอแจ้งเกี่ยวกับนโยบายของทางแทคติวาและและการเก็บข้อมูลจากการใช้บริการเว็บไซต์ www.tactiva.co.th ดังต่อไปนี้ (ข้อมูลดังกล่าวอาจมาจากการให้ข้อมูลจากท่านหรือจากการเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของแทคติวา)

   1. ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

 1.  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ โดยทางบริษัทแทคติวาจะทำการขอข้อมูลเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ เช่นชื่อ เพศ อายุ ที่อยู่ อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ หากมีการลงทะเบียนผ่าน Facebook, Google, Line เราจะจัดเก็บข้อมูล รูปภาพประจำตัว อีเมล์ ชื่อบัญชีเพื่อสร้างชื่อบัญชีใน tactiva.co.th และใช้ geolocation เพื่อช่วยให้เว็บไซต์รู้ถึงจังหวัดหรือประเทศที่คุณพักอาศัย โดยเราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อติดต่อคุณ และคุณสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับข่าวสารนี้ก็ได้
 2. ข้อมูลการติดต่อระหว่างท่านและแทคติวา เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลในส่วนนี้จะถูกใช้เพื่อติดตามและอำนวยความสะดวกลูกค้าเพื่อการเข้าถึงสินค้าและการติดต่อสอบถามในการสั่งสินค้า
 3. ข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างท่านและแทคติวา เช่น หมายเลขบัญชี ข้อมูลการชำระเงิน เป็นต้น ข้อมูลส่วนนี้จะใช้ในการติดต่อซื้อขายสินค้าของบริษัท แทคติวา จำกัดและนำไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการให้บริการ
 4. ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวในการเข้าเว็บไซต์ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หมายเลข IP Address ข้อมูลการเข้าสู่ระบบข้อมูลการค้นหา (website browsing) จากการใช้ข้อมูล Cookie ID ประเภทอุปกรณ์การตั้งค่า แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา เราเก็บคุกกี้ดังนี้ https://www.iubenda.com/privacy-policy/42218101/cookie-policy
 5. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอัตโนมัติ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณโดยอัตโนมัติ เช่น เวลาเข้าใช้ (access time) หมายเลขอุปกรณ์ (device ID) หรือหมายเลขประจำเครื่องอื่น ๆ (unique identifier) เลขที่อยู่ไอพี (IP address) หมายเลขเฉพาะที่ใช้อ้างถึงอุปกรณ์ที่ต่อกับเครือข่าย (mac address) ข้อมูลภาษา ชื่ออุปกรณ์และรุ่น สถานที่และเขตเวลา ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ผู้ให้บริการเครือข่าย ข้อมูลระบบปฏิบัติการ ความเคลื่อนไหวของคุณภายในบริการ และระยะเวลาที่คุณอยู่ในระบบ หน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมบน Tactiva.co.th และรวมไปถึงข้อมูลจากเว็บคุกกี้ (HTTP cookie) โดยเราอาจรวมข้อมูลนี้เข้ากับข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณที่เราได้เก็บรวบรวมไว้และนำไปวิเคราะห์เพื่อให้สามารถทำการตลาดที่เหมาะสมกับการเลือกซื้อของลูกค้า
 6. ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร เช่น การตั้งค่าของท่านในการรับข้อมูลจากเรา รวมถึงข้อมูลการติดต่อกับเรา เช่น เทปบันทึกกรณีที่ท่านติดต่อเข้ามาทาง call center หรือผ่านทางช่องทาง social media อื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้สามารถทำการตลาดและสื่อสารกับทางลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
 7. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  2. การใช้ข้อมูล

  ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่แทคติวา เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อพัฒนาด้านการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยการวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติ และการตลาด ในส่วนของการตลาดนั้น บางครั้งเราอาจจัดส่งวัสดุเพื่อการส่งเสริมการขายและการตลาด เช่น ข้อเสนอเกี่ยวกับสินค้า หรือข้อมูลใหม่ๆ แก่ลูกค้าผู้ใช้เว็บไซต์

  3. สิทธิของท่าน

  ท่านมีสิทธิปฏิเสธการเก็บข้อมูลของท่าน และลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บไว้โดยการลบคุกกี้ ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหายอันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ แทคติวาขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และแทคติวาไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้น

  4. ข้อผูกพันในการให้ข้อมูลทางทะเบียน

  ท่านต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ ลงบนแบบฟอร์มลงทะเบียน และเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและรหัสผ่าน โดยไม่มอบหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้ 

  5.การสำรวจและทำแบบสอบถาม

  ทางแทคติวาอาจมีการทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ จากท่าน ซึ่งในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่เรา เราจะนำข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของท่าน และนำเสนอเนื้อหาที่เราเชื่อว่าท่านจะสนใจด้วยเช่นกัน

  6. การแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สาม

  นอกเหนือจากที่ได้ระบุหรือเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย หรือตามความจำเป็นในการให้บริการแก่ท่านเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของ ท่านให้แก่บุคคลที่สาม 

  7. การใช้สื่อของบุคคลที่สามและบริษัทวิจัยต่างๆ

  เว็บไซต์นี้อาจมีโฆษณาของบุคคลที่สามที่เป็นคู่ค้าและบริษัทในเครือของเรา นอกจากนี้ เราอาจใช้สื่อของบุคคลที่สามและบริษัทวิจัยต่างๆ เพื่อทำการโฆษณาให้เราในเว็บไซต์ของบุคคลอื่นๆ

   

Cookies policy

ในการเข้าชมเว็บไซต์ของ บริษัทฯ อาจมีการวางคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าชม และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ คุกกี้บางส่วนมีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และบางส่วนเป็นคุกกี้ที่มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์

นโยบายคุกกี้นี้จะมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อปฎิบัติตามกฎระเบียบ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าว

จุดประสงค์การใช้คุกกี้

เพื่อช่วยให้เราเก็บรักษาตัวแปรที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล (session) เมื่อคุณใช้บริการ และ/หรือ บริการอื่นใด

• เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของระบบของเราให้ดีขึ้น

• เพื่อเก็บรวบรวมความชอบของคุณ และให้บริการที่ปรับแต่งให้มีความเหมาะสมกับคุณ

• เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้คนใช้บริการของเราอย่างไร และเพื่อทำการปรับปรุงต่อไป

ในเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ คุณจะสามารถควบคุมได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากคุณปิดการใช้งานคุกกี้ หรือจำกัดความสามารถในการตั้งค่าคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากเว็บไซต์ หรือเข้าถึงทุกฟังก์ชันการใช้งานได้ ซึ่งอาจจำกัดประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของคุณ

เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอย่างไร

โดยปกติแล้ว เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุณ และข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวคุณเพื่อดำเนินการให้บริการ ปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาที่มีต่อคุณ ตอบสนองคำร้องขอของคุณ สื่อสารกับคุณ ดำเนินการให้บริการลูกค้า และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค รวมถึงเสนอและให้โปรโมชั่นจากเรา และ/หรือบริษัทในเครือและคู่ค้าของเรา โดยเราอาจใช้ข้อมูลเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย

• ใช้เพื่อปรับแต่งข้อมูลที่เราอาจส่ง หรือแสดงต่อคุณให้มีความเหมาะสมกับคุณ เสนอการปรับแต่งตำแหน่งที่ตั้ง ส่งข้อมูลแจ้งเตือน และการแจ้งเตือน ทำคำสั่งซ้ำ แนะนำรายการ และปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานของคุณในขณะที่กำลังใช้บริการ

• เพื่อทำการตลาดตามกลุ่มเป้าหมาย ทำการโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย ปรับปรุงการบริการให้ทันสมัย และข้อเสนอส่งเสริมการขายตามช่องทางการสื่อสารที่คุณพึงประสงค์

• เพื่อส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง และการติดต่อสื่อสารไปยังคุณ

• เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ และป้องการสแปม หรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย

• เพื่อทำความเข้าใจให้ดีขึ้นว่าผู้ใช้เข้าถึงและใช้บริการของเราอย่างไร ทั้งในลักษณะโดยรวมและรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงบริการของเรา และตอบรับต่อความต้องการ และความพึงพอใจของผู้ใช้ และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการค้นคว้า และการวิเคราะห์อื่น ๆ

• เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือของบุคคลอื่น หรือของนิติบุคคลอื่น

• เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นในการทำหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์ให้สำเร็จลุล่วง หรือเป็นการจำเป็นเพื่อใช้อำนาจทางกฎหมายที่เราได้รับสิทธิในการดำเนินการ

• เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการค้นคว้า หรือสถิติโดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเหมาะสม

หากคุณไม่ให้ข้อมูลของคุณกับเรา เราอาจไม่สามารถอำนวยความสะดวก ติดต่อสื่อสาร หรือให้บริการของเราบางส่วน หรือทั้งหมดแก่คุณได้

ส่วนลดพิเศษ 30% สำหรับสมาชิก

ลูกค้าเก่าเพียงล็อกอิน เพื่อเข้ามาสั่งซื้อสินค้า และลูกค้าใหม่สมัครสมาชิกเพื่อเข้ามาสั่งซื้อ รับรหัสส่วนลดไปเลยทันที 30% หรือทักแอดมินไปทางไลน์เพื่อขอส่วนลด 30% ได้ทันที
*สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น